Nhận định, dự đoán DIG-CEO-L14 các phiên sắp tới

, , , , , ,

CE nhé

Bán cho nhà đầu tư cá nhân, lại xin hoãn 1 năm = kiến nghị qua Hiệp hội có kết quả ntn nhỉ

DIG lực bán còn mạnh

Nó lại trần cho 10 phiên, éo mua đc hàng lại ối giời ơi