Nhận định thị trường 29/06/2021

1. Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 28/06/2021:

-VN-Index đóng cửa tăng +15.69 điểm (+1.13%) lên 1405.81 điểm.

Với 228 mã tăng điểm, 157 mã giảm điểm, không đổi 54 mã

-HNX-Index tăng +1.53% lên 323.10 điểm.

Với 124 mã tăng điểm, 114 mã giảm điểm, không đổi 49 mã

-UPCom-Index tăng +0.36% lên 89.80 điểm.

Với 165 mã tăng điểm, 121 mã giảm điểm, không đổi 92 mã

Giao dịch khối ngoại: HSX bán ròng: -216.16 tỷ đồng; HNX mua ròng +9.11 tỷ đồng; Upcom mua ròng +3.82 tỷ đồng tập trung bán vào các mã (VPB, HPG, MSB…)

-Giao dịch tự doanh bán ròng với giá trị -171.22 tỷ đồng tập trung vào các mã (VIC, HPG, VCB…).

2.Nhận định thị trường và khuyến nghị 29/06/2021:

  • VNI phiên nay tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới với số điểm 1405.81 điểm với thanh khoản tăng tốt hơn so với 2 phiên trước. Hầu hết các mã đều tăng điểm tích cực với số mã tăng áp đảo so với số mã giảm. Phiên hôm nay nhóm bank tăng điểm tích cực như MSB tăng trần (+6.88%), TPB (+4.87%); ngoài ra còn có nhóm bất động sản khu cộng nghiệp như GVR (+3.86%), KBC (+2.95%).

  • Những phiên trước nhà đầu tư đã dải ngân những mã cổ phiếu dòng bank, chứng khoán…tăng điểm tốt vẫn tiếp tục nắm giữ tiếp, hiện tại đã tăng điểm mạnh không còn điểm mua mới và VNI hiện điểm số đã sát vùng cản tiếp theo 1415 điểm (fibo 1), hỗ trợ ngắn hạn 1376 điểm (MA10). Những nhà đầu tư tỷ lệ tiền mặt cao muốn dải ngân chọn những dòng có kết quả kinh doanh tốt và có điểm mua tích luỹ tích cực như bank, chứng khoán, thép, dầu khí…không mua đuổi cổ phiếu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn và mua dải ngân thành nhiều phần. Điểm mua bán một số mã cổ phiếu theo dõi trong room khuyến nghị.