Nhận Định Thị Trường Ngày 1/6: Xu Hướng Vẫn Đi Lên

Dòng tiền vào quá lớn khiến hệ thống HOSE đơ.