Nhận định VNindex tuần sau 28/11-02/12/2022

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

  • Hiện tại thị trường vẫn đang trong xu hướng chính là giảm. Hôm nay là phiên thứ 7 sau phiên nổ lực phục hồi 16/11. Thị trường chung trong những phiên gần đây dường như thể hiện xanh lòng đỏ vỏ khi chỉ số giảm nhưng bên trong lòng thị trường nhiều mã xanh và tăng trần cho thấy sức khoẻ thị trường vẫn bình thường. Chúng ta sẽ chờ phiên bùng nổ theo đà để tham gia lớn trở lại.

  • Quan sát thị trường khi phản ứng ở 2 mốc kháng cự 970-1033 điểm. Trường hợp thị trường rơi thủng mốc 930 không vào bắt đáy mà đợi thị trường đi ngang tích lũy tìm kiếm cơ hội sau.