Nhận tin chuẩn giá đáy NVL là 20.4. Mua mạnh và lời 40%

Cổ phiếu NVL giảm mạnh thì nó sẽ lên mạnh như CEO, DIG

Mua giá đáy 20.4 với NVL

Doanh nghiệp đang có kế hoạch đánh lên

chiều ngày 25-11, NVL tăng trần

Hôm nay hoặc thứ 2 tuần sau, như con L14 tăng 120% thì ngon

chưa đâu chú em

ngày 28-11 là đáy rồi