Nhờ các cao thủ tư vấn giúp cổ đất dư địa tăng giá khủng

Chào các bác. Em đang nắm HDC. Nhờ các bác tư vấn giúp em thêm một vài mã cổ phiếu đất có dư địa tăng giá khủng, ít nhất ngang HDC để em đa dạng hóa 1 chút danh mục đón sóng thần cổ đất sắp tới. Cám ơn các bác.

L14, NHA, Did , sgr

Thanks cụ. Toàn hàng chất.