Nhu cầu xăng dầu đến giai đoạn sụt giảm?

Hôm nay chúng ta bước vào chu kì xăng dầu giảm theo mùa của năm. Mùa mà lượng lái xe nhiều đã qua và giá thường có xu hướng giảm hoặc chậm hơn từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11

Bên cạnh đó, nhiều vùng ở Ukraine sắp trưng cầu dân ý, nên giá nông sản chưa chắc đã thực sự hạ nhiệt.

Tối nay Putin sẽ có phát biểu , 1 tiếng trước FOMC.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '1.50 1.40 RBOB Gasoline: Normalized Seasonality of Prices (Past 10 Yrs) 1.30 1.20 1.10 Today we enter the most seasonally bearish two-month period of the year for Gasoline futures. Driving season is over and prices tend to accelerate lower from id-September to mid-November. 1.00 0.90 0.80 Jan Feb Mar Apr May Jun 10-Year Seasonality Jul Aug Sep Seasonality Smoothed Oct Nov 2020 Dec 2021 2022'

Nguồn: https://24hmoney.vn/users/65ea37053f0437cb57df758be932a9d6