NLG - Doanh thu giảm nhưng giá cổ phiếu tăng vì sao?

  • Hàng tồn kho tăng gần gấp 3 lần cho thấy DN có xây dựng dự án để bán trong tương lai và đem lại nguồn thu

  • Người mua trả tiền trước tăng hơn 80% cho thấy DN bán được hàng và sẽ ghi nhận lợi nhuận trong tương lai

  • Dự án lớn của Nam Long là Izumi dự kiến được mở bán trong tháng 11

=> Đó chính là những động lực tăng giá trong giai đoạn vừa qua và trong tương lai