Nlg - động lực tăng gái còn hay không?

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU NLG

KHUYẾN NGHỊ: TÍCH LŨY, TARGET 62.1

  • Tăng trưởng LNST 21% trong giai đoạn 2021-2023.

  • Hưởng lợi từ sự tăng giá BDS tại khu vực nội thànhHCM và các khu vực lân cận.