NLG: Tài liệu ĐHCĐ đề ra kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS tăng 13% - thấp hơn dự báo của chúng tôi

NLG: Tài liệu ĐHCĐ đề ra kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS tăng 13% - thấp hơn dự báo của chúng tôi

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đã công bố các đề xuất sẽ được trình cổ đông thông qua tại ĐHCĐ vào ngày 23/4.

  • Ban lãnh đạo đặt kế hoạch cho năm 2022 với doanh thu đạt 7,15 nghìn tỷ đồng (+37% YoY - cao hơn 35% so với dự báo của chúng tôi) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,21 nghìn tỷ đồng (+13% YoY). Mục tiêu lợi nhuận của công ty thấp hơn 7% so với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của chúng tôi là 1,29 nghìn tỷ đồng (+21% YoY).

  • Đối với kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2021, ban lãnh đạo đã đề xuất mức thanh toán cổ tức tiền mặt là 428 tỷ đồng – trong đó 214 tỷ đồng được chia vào tháng 12/2021, trong khi phần còn lại dự kiến sẽ được chia trong quý 2/2022.

  • Đối với kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2022, ban lãnh đạo đã đề xuất mức thanh toán là 383 tỷ đồng - tương đương 1.000 đồng/CP (lợi suất 1,9%) - trong đó 500 đồng/CP dự kiến sẽ được chia vào tháng 12/2022, trong khi phần còn lại dự kiến sẽ được thanh toán sau ĐHCĐ của công ty vào năm 2023.

  • Ban lãnh đạo đã đề xuất kế hoạch phát hành ESOP tối đa 1,49 triệu cổ phiếu (tương đương 0,4% số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại) vào năm 2022 với thời gian hạn chế giao dịch là 1 năm.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho NLG và giá mục tiêu 60.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 15,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,7%, dựa trên giá đóng cửa hôm nay.
Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân

Chấm