NÓNG; CPĐầu tư Hạ Tầng 1.709tỷ Bộ GTVT kiến nghị Chinh phủ mua lại 2.049tỷ. PENNY.. (BOT)... hóa Rồng ...!

Ai se cứu e …?

Thoi thóp chờ oxi rôi…

BOT nóng lên rồi…