Novaland liệu có bị vỡ nợ?

Cái này nó có điều khoản, có thể chuyển đổi sang cổ phiếu ngày từ khi làm hợp đồng mà b. Giá 85k cũng là thẩm định tài sản từ thời điểm đó mà b. Bọn Tây lông nõ khôn lõi đời, anh em tính nó chả đặt lên đặt xuống mãi r

1 Likes

Phận nhỏ lẻ ăn theo cá mập thôi. Chiều mai nếu còn dưới 5tr cổ sàn, t lên tàu

thay vì chờ NVL hết sàn, thì các cổ đất khác có tím hết cả rồi

T vẫn đang ôm DIG. Cá mập vào hôm nay thì t lên tàu. Không thì thứ 2 hoặc thứ 3 tùy cá mập. Lên chậm khéo lại ăn to hơn ý chứ bạn hiền :))

chúc bác thành công nhé

Lẽ ra nên bán bớt tài sản để xử lý nợ ngắn hạn trong lúc này. Tham quá, muốn vô mà không muốn ra