Nước trong quá thì không có cá mà bắt

, , ,

Trong cuộc sống:“Nước quá trong thì không có cá, người tốt quá sẽ không ai chơi". Câu nói trên không phải cổ xúy cho tư tưởng hẹp hòi, độc ác, mà muốn khuyên răn con người, hãy biết ban phát và sử dụng lòng tốt của mình đúng cách.
Trong chứng thối: Những cổ phiếu đẹp,tốt,ngon…trong như nước…các chỉ số đẹp, báo cáo đẹp…nhìn đâu cũng long lanh…xe ôm thợ cắt tóc củng nhìn ra như VHM.NLG, NVL,VNM, MSN,FPT…thì khi tốt lên nó cũng chỉ tăng dc 10-15%, còn khi hơi xấu chút sẽ phải trả giá vì đu đỉnh…Nước trong quá thì cá đã bị những người đến trước vớt đi rồi…
Nếu trong bồn nước đục mà có cá thì ko phải ai cũng bắt dc cá vì có nhìn thấy đâu mà bắt…TTF lúc này đang chưa rõ ràng, đến khi nó rõ ràng rồi nó sẽ giống như VHM, NVL,VNM…

10 Likes

Mừng bác quay lại. Cho hỏi target dig ceo như nào ạ?

1 Likes

500k target đến 2024

1 Likes

500 thì chưa nói dc vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm: kiểu như ceo,dig sẽ chia rồi tăng, tăng rồi chia đến khi số lượng cổ 2000-3000 j đấy. trước mắt có thể ăn dc thêm 50-70% năm 2022

2 Likes

còn a Tuấn mà vô HDQT thì khó định giá ceo,dig lắm khi đó có thể giá có thể như L14

2 Likes
1 Likes

Mai Hữu Tín

Nước trong thì có cá Cảnh sang chảnh :tropical_fish:
Nước đục thì có cá tra cá trê cá ăn tạp :fish:

5 Likes