NVL - Nó Vẫn Lừa

Ơ, thế này chúng mày tuồn tài sản cho trái chủ, còn cổ đông chúng mày coi như phân hết à?
Chúng mày xem lại Vin làm ngược lại kia kìa, và các DN bds cũng đang học theo để chiều chuộng cổ đông đó.
Đừng lừa nhỏ lẻ nữa!

2 Likes

Nay NVL vẫn khớp lệnh nhỏ lẻ nhỉ

ae vào bắt đáy à

con này sau này sẽ được làm ví dụ trong giáo án chứng khoán về chủ để bắt dao rơi.bắt mười mấy lần vẫn còn thấy rơi tiếp.kinh khủng

1 Likes

PDR lại giải chấp tiếp

1 Likes

NVL lại cứu r ae =))) úp trend hay úp bô đây

tuần này NVL với PDR phải 90% là được cứu

cứu r =))

Ai máu cờ bạc vào 100 cổ cho vui nhà vui cửa :v