Nvl SUÝT được giải cứu hôm nay thứ 6/25/11/2022 :))

, , , , , , , ,

Nhỏ lẻ chắc ôm chừng vài chục triệu cp đợt giải cứu ngày 22/11. Có vẻ như đang đấu nhau, ép nhau hay sao mà nuốt hết sàn lại có đống mới bơm ra.

Bí mật đừng nói với ai nha, DiG 1tr/1 cổ :sweat_smile:

Sóng hồi thôi. Ăn nhanh chạy nhanh.

1 Likes

Mon còn DIG ko

Còn chứ. Sóng này về đc 17-20 ( có rũ)

1 Likes

Tôi mới lên tàu lại sáng qua :smile:

Qua tôi cũng múc 11.3-11.75 sau khi sút trần 13.55-13.0. Ăn 1 mớ đã. Éo ôm lâu nữa. Gọi là may.

1 Likes

Hết phiên phải khoá topic thôi

Nay t múc 100 cổ demo mà đéo ăn thua tuần sau lõm 7% cay

cắt lỗ đi Môn-Lù. Thằng Ấn Ăn Ực này nó cũng đang hô hào cắt lỗ đây này :smiley:

1 Likes

Thấy định giá cũng ngon là lao dữ quá mon ơi , chưa dám bụp

@Doremon68 rảnh tổng hợp lại 1 số thành phần chuyên gia hô bẩn, hô chym lợn, hô lùa gà làm 1 topic đi mon :heart: t vào cho 1 tym

Tuần sau chắc bắt đầu gom được rồi