OCB Đã hết room nước ngoài

Lập nick chỉ để nói điều này thôi ạ.

Có thuyết âm mưu gì không nhỉ?

Hết room hết lực đẩy nên giảm. Chứ mua lên cho chúng nó úp bô à.

Vào TPB đi.

1 Likes

không, mình chỉ đầu tư con này có 300 cp, đánh dấu mốc cạn room nước ngoài thôi

Mình không phải chuyên gia hay gì cả, chỉ là đánh dấu thôi, ai phán đoán thế nào cũng được. Đầu tư thì cần giữ cái đầu lạnh, nếu muốn an toàn thì đợi sang năm vào cho an toàn

1 Likes

Xin chia sẻ với các bác tin của NHNN chấp thuận chia cổ tức 25% nhé.
Lăn chốt , mục tiêu 4x trong năm 2021.

1 Likes