Ối!đầu tư công!

Nguồn thu từ đấu giá đất và tiền sử dụng đất vẫn là nguồn thu chính của nhà nước ta. Tập đoàn nào sở hữu nhiều đất nhất Việt Nam?
Mời các bác trả lời nhé

1 Likes

Cứ DIG mà xơi thôi

1 Likes

dig không cần pi a.tính đất chia cổ số 1 dòi.giá do tt quyết. :laughing:

sao viết xong xoá thế?sai sửa.í đảng lòng dân sợ dì? :laughing:

ĐTC giải ngân mãi chưa xong thì sao CP đtc chạy được…

1 Likes

nguyên lí bọn lái đủ hàng chạy.chấp lỗ.hut là giả tỉ.cổ đtc tôi không khoái.không soi.cảnh báo cii giá cao 1 lần đó. :laughing:

1 Likes

Đại hiệp cho tiểu đệ hỏi Đại hiệp khoái ngành nào để tiểu đệ học võ công ?

1 Likes

anh hỏi khó thế?cti nào hạt dẻ và lái gom xong nhẩy vào múc với chơi t+.ôm lâu dtu phải hạt dẻ.nguyên lí hạt dẻ. :laughing:

1 Likes

tôi ít kinh ngiệm.dùng 2 nguyên lí chính.nguyên lí hạt dẻ và nguyên lí cô đặc.còn lại phán chơi vui tí. :+1:

1 Likes

1 Likes

:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
Năm nào

1 Likes

:rofl: :rofl: :rofl:
còn lâu mới nói :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

Đọc bằng mắt mà đau hết cả mồm

1 Likes

202x. :laughing: