Ối zồi ôi ! !vừa gặp Anh đức lối cũ cãi nhau với A7 bị A7 vác dao dọa chém

Chào cụ anh nghiêm! Cuối cùng anh cũng dời nhà 3,19 qua đây​:wink::wink::wink::wink:

1 Likes

Kinh khủng !! Ối
Đánh chứng thế này mới là siêu kinh điển, từ khi vốn bé tý tiền lẻ đã mơ kế hoạch trăm tỷ bước 1, hiện đã vượt xa và đang tiếp bước 2 kế hoạch lên nghìn tỷ. …

5 Likes

A7 lưu link này mốt gặp trẻ trâu bú fame cứ thả cái link đi ra là ok. Khỏi chửi nhau mất phong độ kkkk

3 Likes

Ngẫm lại những đứa cần sủa hồi đó bây giờ chẳng còn mấy kẻ tồn tại đến bất giờ riêng a7 và các đệ tử thì uy tín ngày càng cao, tiền ngày càng nhiều.

3 Likes

Chính xác,thằng Cuuamchankinh chắc phải mai danh ẩn tích đỡ nhục. :laughing:

Hay quá A7. DIG nhịp này lên 3 triệu/1c

tóm lại @ Loi_cu_ta_ve sai it kAKA

@ Loi_cu_ta_ve

ANH đức lòi cu phối hợp ăn ý thế

a7 mãi đỉnh