Ông ngoại bị điên rồi!

, ,

Cả tháng nay chứng kiến thầy ông ngoại bị điên tại vùng giá 9xx, ông ngoại đưa thùng, rổ, rá vô hứng dép guốc vv… thầy ông nội tháo chạy như ■■■ đuổi.

Điểm sơ sơ thầy ông ngoại đã hốt trọn gần 4 tỷ dép guốc (cổ phiếu) tương đương hơn 8 nghìn tỷ phở bò.

Chẳng bù cho giai đoạn ông ngoại ngồi xả thải vùng giá 15xx thì thầy ông nội mang đầu vào hứng như được mùa, tính sơ sơ cũng 50 nghìn tỷ tô phở sau khi tiêu hóa.

Mãi vẫn nghèo vì tham không đúng lúc, sợ không đúng chổ.

Mai bán tiếp đi cho ngoại hốt, bán như phá mả

1 Likes

Bán tiếp xuống 700 cho mấy thằng dùng đòn bẫy gãy đòn té sấp mặt, bị force sell luôn cho máu

Bán cho cố vô rồi mất hàng.

1 Likes

mua đi ae, mua hết cho tui

1 Likes

Tiêu chảy riết rồi cũng đến ngày táo bón. Bắt đầu xoắn như Xuân tóc đỏ rồi.

Nay sơ sơ thầy ông ngoại cũng tém gần 900 tỷ dép guốc tháo chạy.

Ko điên đâu, nó hốt để lo giữ ghế. Chứ CP giảm NAV - quá nó đưởi việc thì nó chít…nhưng xem ra nó cũng sắp hết xèng rồi…ko quá lo

Lấy 50k tỏi hôm phang vùng 15xx ra hốt thì còn dài hơi lắm

Ông ngoại lại bị điên thật rồi, bị ông nội úp bô

úp quả PDR và NVL cay thật, xác định 5 cây sàn trở lên. Chiều thì có chạy đằng trời

1 Likes

Sơ sơ 1200 tỏi, bọn này lụm hết guốc dép thầy ông nội.