Penny chuẩn bị vào sóng ? Kính mời các bác đề cử hàng x2 x3

phân phối rồi

1 Likes

Cứ ôm đến cuối T 9 đi bác

HQC hôm nay muốn phi tiếp :wine_glass::wine_glass::wine_glass:

HQC -KMR xác nhận đã tăng trở lại. Bia nào​:beer::beer::beer:

Sóng nghành dệt may đang tới .

KMR nay bắt đầu chuỗi ngày đếm xèng rùi đó:hugs::hugs::hugs:

kvc

2 Likes

TCM- KMR- MSH…vào chu kỳ tăng mạnh

Penny, múc nhanh HAP bà con ơi

1 Likes

Sau 2 h thị trường lại bật mạnh thì quá đẹp​:beer::beer::beer:

KMR đang nằm vùng giá này 10- 12 năm rùi . HY vọng sẽ có 1 cơn sóng lớn đến với KMR . cổ phiếu rất cô đặc .:hugs::hugs::hugs:

HAP khá đẹp

2 Likes

Thi trường đang rất đẹp để giải ngân :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
Ae nghiên cứu lên tàu

Tuần mới rực rỡ nào​:hugs::hugs::hugs:

HQC tuần nàu hy vọng có giá 6.5​:hugs::hugs::hugs: