Phân tích cổ phiếu bot CTI

CTI - CTCP CƯỜNG THUẬN IDICO

  • Chính phủ vừa có quyết định kể từ 1/8 sẽ thu phí tự động trên các đường cao tốc.

  • Cổ phiếu #CTI sẽ tích lũy đi ngang ở 14.5 thêm 4 phiên nữa và sẽ vượt cản mây ichimoku mở đà cho xu hướng tăng mới, các chỉ báo tương lai như Tenkan và Kijun đều hướng dốc lên báo hiệu cho xu hướng tăng.

  • Điểm mua #CTI tại mốc hỗ trợ 14.5, mục tiêu ngắn hạn giá 16-18, nắm giữ dài hạn kỳ vọng mục tiêu trên 30 cho đến cuối năm.

1 Likes

PT sơ Sài quá

Muốn phân tích ngày mai tăng bao nhiêu % thì mới chi tiết nhỉ

Không có yếu tố cơ bản

mình mua theo ptkt. Trường phái đầu tư khác nhau

Ok

Theo TA thì đang đẹp đó