Phân tích cổ phiếu tch – tiềm năng và cơ hội từ mảng bđs

Phân tích cổ phiếu TCH – Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Hoàng Huy được thành lập từ tháng 10 năm 1995, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh và lắp ráp xe máy, ôtô tải từ 0,5 đến 25 tấn, xuất nhập khẩu xe du lịch và các xe chuyên dụng, đầu tư tài chính và bất động sản địa ốc.

Phân tích cổ phiếu TCH

Sơ đồ tổ chức của TCH

Sơ đồ tổ chức của TCH

Phân tích báo cáo tài chính Quý 2/2022

I, Bảng cân đối kê toán

1, Tài sản:

Cơ cấu tài sản

Cơ cấu Tài sản của TCH chủ yếu là tài sản ngắn hạn (hơn 90%) với 2 khoản mục đáng chú ý là Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 7k tỷ và hàng tồn kho là hơn 4k tỷ.

Tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn dưới 3 tháng là hơn 1k tỷ tính đến ngày 30/6.

Khoản đầu tư ngắn hạn hơn 7k tỷ chủ yếu là các hợp đồng tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng.

Xem thêm: Phân tích cổ phiếu TCH - Tiềm năng và cơ hội từ mảng BĐS - EcoStock

TCH thì quan trọng nhất là dự án Hoàng Huy City đã triển khai. Thể hiện trong báo cáo là hạng mục hàng tồn kho và tài sản dở dang tăng mạnh.

1 Likes

TCh quý 2 cbi book lợi nhuận hơn 1k tỷ thì dự chạy như bay bác ak

1 Likes

Tím rồi a e :slight_smile:

up

Nay TCH khỏe quá a e :slight_smile: