Phân tích thị trường phiên 25/6/2021, những kich bản và cơ hội đầu tư tuần tiếp theo 28/6/2021

Phân tích thị trường phiên 25/6/2021, những kich bản và cơ hội đầu tư tuần tiếp theo 28/6/2021.

Dòng cổ phiếu dẫn dắt của thị trường: Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, khu công nghiệp hạ tầng bất động sản, dầu khí.

Tâm điểm cổ phiếu: VCB,CTG,HDB,TCB,SSI,HCM,CTS,PVS,GAS,GVR,IJC…