Phòng mạch Dr.Jean: Tái khám

Hậu quả của T2+: Cứ phiên chiều là tháo cống

Phiên chiều lại dành cho P

Sáng giờ sóng sánh nhiều quá loạn chưởng :relieved:

1 Likes

TT giờ như thằng động kinh

Bác J nói hài làm em buồn cười quá:)))

1 Likes

TT chán nản quá
Chắc bỏ chứng làm việc lương thiện hơn thôi

2 Likes

bỏ đi ông :))

2 Likes
3 Likes

Bác sĩ mà cũng bó tay à J ?

Về quê 2 ngày, bác sỹ troll tý thôi :grinning:

1 Likes

cái loại mày mà cũng bày đặt lương thiện ?
trả lời tao nghe sao hô siêu sóng dầu ngay ở đỉnh :)))