PHR - Chu kỳ tăng trưởng mới bắt đầu

1 tháng nữa nhận 40% cổ tức rồi.

1 Likes

Giao đất nhỉ: Bình Dương giao 196 ha đất làm Khu công nghiệp VSIP III

Bình Dương giao 196 ha đất làm Khu công nghiệp VSIP III

2 Likes

Còn giảm nữa ko để cắt

Sao phải cắt bác :smiley: chia cỏ tức là có tiền. Sở hữu phr đoạn này là an toàn. Nến kết phiên thứ 6 ổn, phr sez tăng trở lại

Bọn nó bán chéo bất thình lình sàn

1 Likes

Giá về cặp dê luôn. Giờ xui nam thôi

Vỡ mồm, bg vào được

Cơ hội mua tích sản cứ gom dần

Mới xoay dc ít mua 30.6 ăn cô tức v

Pha đảo trong phiên PHR đi vào lịch sử, mấy bác kẹp rang lạc mấy phiên này hạ vốn

Đoạn này các quỹ lại giải ngân ngược trở lại hoặc bổ sung vào các cổ yêu thích, dẫn đầu là Dragon Cap và Fubon đoạn này.

Có khi nào Vina Cap giải ngân trở lại sau khi thoát hàng giá cao như bọn DC kho nhỉ?

1 Likes

hy vọng vậy bác, Fubon húc HPG lại kinh khủng thật

Kết tuần chart tháng nến rút chân ngay MA100 đẹp quá các bác.

Có tin cổ tức chưa các cụ

1 Likes

Năm nay chưa thấy PHR hôm nay mạnh mẽ

Sáng giờ nước ngoài mua gom mạnh mé

Trả lái lô 30.6

Khó lên nhể

Mạnh rồi bác 30 lên gân 40 rồi. Bán non rồi hic hic

Cđ PHR đâu cả rồi. Tt đẹp quá

1 Likes