Phương pháp giao dịch theo dòng tiền

Chỉ số Vnindex trưa ngày 21/6/2022

3 Likes

Vnindex cuối ngày 21/6/2022

1 Likes

DJI hiện tại

1 Likes

Giá dầu

2 Likes

Chỉ số Vnindex trưa ngày 22/6/2022

2 Likes

Vnindex cuối ngày 22/6/2022

1 Likes

Vnindex trưa ngày 23/6/2022

3 Likes

Chỉ số Vnindex ngày 23/6/2022

2 Likes

DJI thời điểm hiện tại

1 Likes

Vnindex trưa ngày 24/6/2022

2 Likes

Chuyển sang giải vàng rồi à bác, vậy liệu đã vào được chưa hay cần theo dõi thêm cho từng mã?

Xác suất đoạn chưa rõ xu hướng này vẫn thấp bạn nhé.

1 Likes

Tks bác, em cũng thấy vol hơi ít!

Vnindex cuối ngày 24/6/2022

2 Likes

Nay có BVH khỏe.

2 Likes

GMH cũng ổn

1 Likes

DJI ngay lúc này

DJI

Chỉ số Vnindex trưa ngày 27/6/2022

2 Likes

Đã chuyển sang giải vàng rồi à bác? nhưng thế nào vol vẫn thấp quá cơ?

1 Likes