POW_ “Petrovietnam - Năng lượng cho phát triển”

Nếu ko có ổng. Pow ko thể vượt qua 2020, 2021 tốt như vậy.
Xem ngành phát điện. Có em nào ngoạn mục như vậy

Natural gas giảm giá tốt thật.
Thế thì NT2, POW. Hưởng lợi kép rồi.

Lại thơm.

Bạn mua được em nào chưa

3 Likes

Tui có ít pow

Dòng năng lượng. Ngồi mỗi pow.

Khả năng ngồi đúng trĩnh gạo ròi cụ ah.
Oil, khí đốt giảm rất tốt.
Điện khí lại thơm.

Oil, khí đốt, than giảm. Rất có lợi cho pow, ppc, ree. Ngành điện nói chung.

Bỏ sót pow, nt2. Sẽ là sai lầm chết người.

Dòng p. Giờ nhìn lại ngon nhất pow.

Cứ đều đều thu tiền. Oil, natural gas, than đá giảm. Lại càng ok

Nhue điện khí cà mau 1 2. Tổng mức có 860tr usd cho 1500 mw. Hoàn thành từ 2008.
Nhơn trạch 1, 450MW, có 6451 tỷ, 2009. Nhơn trạch 2, 750mw, có 700tr usd.
Giờ làm mới, đắt thật. Nhơn trạch 3 4, 1500mw, tổng mức 1.4 tỷ usd. Điện khí cà mau 3, 1500 MW mà tốn tới 1.5 tỷ usd. Tính ra vẫn rẻ hơn điện gió.

Với các nhà máy điện than, điện khí hiện có. Đã khấu hao nhiều. Thì pow thắng to.

Tính ra pow làm điện khí nhơn trạch 3 4 vẫn may chán. Ký hợp đồng epc ngày 14.3.2022 với liên danh Samsung CT và LiLama. Khi mà giá đầu vào chưa cao.
Như vậy, so với thời điểm hiện tại tiết kiệm đc tới 4 5k tỷ đồng.
Các thiết bị cho nhà máy toàn eu. Bây giờ đắt lòi pha. Còn ko có thiết bị, trừ phi giá cao.

1 Likes

image
Mời mọi người vào room z.a.l.o của mình để cùng bàn luận về thị trường chứng khoán nhé :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

3% hy vọng kh lừa

Các bác đánh giá về yếu tố tỉ giá có ảnh hưởng Pow thế nào