PVT quý 3/2021 tăng 15% lợi nhuận sau thuế so với cả năm 2020. Mục tiêu 4x cuối năm 2021

PVT doanh nghiệp cơ bản, doanh thu lợi nhuận luôn vượt kế hoạch. QUý 3/2021 vượt 30% kế hoạch của năm trong, giá CP đi ngang hoặc cắm đầu trong khi VOS cùng ngành, èo uột thì giá tăng trần liên tục. Đúng là thị trường đầu cơ.

Cập nhật ngày 10h13p- 26/10/2021: PVT: 24.7; VOS tím 22.8.
ngày 27/10/2021: đóng cửa tại 26. tăng 5.8%

PVTrans (PVT): 9 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 12,7% lên 362,1 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán PVT - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 của công ty mẹ.

Theo đó, trong quý III/2021, PVT ghi nhận doanh thu đạt 666,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và giảm 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6% lên 9,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 99,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 32,72 tỷ đồng lên 65,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 25,8%, tương ứng giảm 34,7 tỷ đồng về 99,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 72,6%, tương ứng tăng 14,6 tỷ đồng lên 34,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.069,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 362,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và 12,7% so với cùng kỳ.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của PVT tăng 10,5% so với đầu năm lên 7.630,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.122,6 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.067,2 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.022,8 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.001,9 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu PVT tăng 50 đồng lên 24.750 đồng/cổ phiếu.

Quý 3 giảm nhưng lợi nhuận cả năm đã tăng. Bài báo thể hiện ý đồ lùa gà. Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản PVT vào mức 7.630 tỷ, tăng 10,5% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và tài sản cố định. Đáng chú ý, Công ty có lượng tiền nhàn rỗi tương đối với hơn 2.066 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đến quý 3 là 362 tỷ so với cả năm 2020 là 320 tỷ. Tăng 40 tỷ, vậy còn quý 4 để tăng tiếp lợi nhuận, sau khi nhu cầu cho phục hồi kinh tế TG tăng cao.

Các bác đọc báo mạng phải tinh ý tránh bị lùa gà!

Sau phiên ngày 27/10/2021 phá đỉnh, ngày 28/10, 29/10 lái bán như phá mả, bán như cty phá sản. Lái quá bẩn, để xem các bác lái cổ phiếu tốt này tới đâu.

ngày 9/11/2021: đã đánh tím 27.05 ATC nhịp cuối hưởng cổ tức ngày 12/11.