Quan sát hôm nay… vào đọc kỹ

Cụ @VtcZone vào cho ý kiến với?

1 Likes

Vụ NVL được giải cứu thì thấy VNI cũng ko đi bụi dc đâu. Nghe j chủ Top nữa

Để xem giải cứu

3 Likes

TT tăng mãi rồi, nó chỉnh 1 phiên thì mới chủ Tóp vào vuốt đuôi. Tài lắm cơ,

:smiley: nay trong ATC số mã sàn tăng lên 50, trong khi điểm VNI sau ATC lại tăng lên so với trước ATC
Tôi thấy lại giống giống đoạn trước rồi
Dùng mấy con bank neo để xả mid

Chủ Tóp mất Cmn hình luôn. Tiếng chim ngừng hót

1 Likes