SAB- BMP- CSV thoái vốn. Anh em chung ý tưởng game thoái vốn đoạn này vô kiếm ăn nhé

Sau khi thành công với nhóm thoái vốn BMI- NTP- PVI
Chuối em chia sẻ thêm 3 mã tham gia đoạn này.
Đoạn này hàng hiếm, nên kiếm ăn cũng khó hơn, NĐT chọn kỹ hàng chiến nhé.
Ai có chung ý tưởng thì vô chém nhé.

7 Likes

Bác có thể phân tích rõ hơn về tg con đc ko vậy

SAB xác nhận đáy xong roài, chuyển mình, tích lũy 168 khá ổn, canh múc quanh vùng 168-170, vượt 175 sẽ khá mạnh. CSV canh bắt vùng 28.5-29.3 đạp là vét. BMP quanh 60-61 nền tốt vồ. Đánh T+ không đua lệnh.

2 Likes

vóte 2 vé cho BMP SAB

1 Likes

CSV múc