Sam — 2000 ha Đất Lâm đồng Đà Lạt , đất cò bay dựng cánh

sam tay to làm trò kìa bác đặt lệnh rồi táng atc :innocent:
chơi sam phải kiên nhẫn

Ông chắc vào hàng 10.x hoặc 11 rồi hô đợi nó lên 13-14 để xả. La liếm mấy thông tin cũ mèm rồi suốt ngày lèm bèm. Vứt.

2 Likes

khi naò ông hiểu được sam nó hơn dig con hàng bơm vá 10 lần thì tôi sẽ nói cho ô biết vì sao sam sẽ có giá 1 triệu đồng :innocent:

em nhỏ lẻ anh chim lợn thì chim bbs nhé đang bình quân giá còn 25

sam không mua chờ 8x mua à

phả hệ SAM liên quan tài phiệt và có mqh gì với hut khi mà con hut tài sản ko bằng móng tay sam nhưng giá x vài chục lần :innocent:

sam vuot dinh cu ve 35

tt rung lắc lái muts hàng, tổ chức liên quan đến hdqt múc từ 27 xuống

sam vượt đỉnh cũ về 35 chạy vượt ree né bà con thời đến cản không nổi

chăng lệnh đè để mút từng cổ một

gom kinh vaij

tranh thủ mua bình quân giá @loi_cu_ta_ve giá vốn còn 24.7

chờ tím mới mua à

Bác lải nhải nhiều làm gì, để cho đội Lái làm việc

ai chốt cứ chốt mình bình quân giá sam còn 24.7k
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/g…ung-lac-truoc-ap-luc-chot-loi-post303012.html

sam lái quốc dân và lái địa phương sẽ đưa sam lên đỉnh mọi thời đại cơ hội có 1-0-2

sam khủng hơn Hut nhiều nó là trùm cuối

1 Likes

sam bị đè để gom cho trận đánh lớn

định giá SAM hơn REE

1 Likes

Bác mua trên đọt à, tôi 22 còn ngất đây