Sáng nay thanh khoản kém chiều dự rơi mạnh

các cụ cẩn trọng

ai nhanh tay bán bằng tay em

kêu bà kon chạy ngay đi

1 Likes

Mất dép, em chạy bộ cho chắc cú

bán hết chưa

chiều nay xả siêu khủng, 38k tỷ mới có 10k thôi

ối HPG nó xae cho vỡ mặt

non lắm