SHOCK - 63.000 vnd/m2 đất BD, Nắm giữ quỹ đất sạch 15.000 ha, nắm giữ DT tới 10 tỷ $ với 4.000 ha KCN, 1.400 ha KDC, giá thuê KCN từ 80$ lên 120 $, quỹ đất sạch gấp 10 - 20 lần DN tỷ $, mà giá trị = 30% DIG, 30% KBC, 37% IDC

PHR Nắm hơn 40% quỹ đất KCN của GVR, mà giá trị = 5% GVR, còn chưa = số lẻ 159.200 tỷ GVR
phr 1


2 Likes

VSIP hút 1.000 tỉ đồng làm bộ đôi dự án khu công nghiệp 1.700ha. Cụ thể, số tiền này sẽ được VSIP sử dụng để đầu tư vào các dự án Khu công nghiệp VSIP 3 - Bình Dương và VSIP Nghệ An.

1 Likes

Tiền về VSIP hút 1.000 tỉ đồng làm cụm dự án KCN 1.700ha tại Bình Dương và Nghệ An

Nắm giữ hơn 40% diện tích KCN trong kế hoạch của GVR
phr 4

Gvr chưa qua vn30 thì đc qua ròo thật là nohope

phr 5
giá cho thuê KCN tăng 50% chỉ 2y, từ 80$ -> 120 $

vốn hoá 8.265 tỷ, cho 15.000 ha thì chỉ 551 tr 1 ha, đếm cua thì khủng khiếp thật 55.100 vnd/m2.

1 Likes

55k cho 1 m2 đất Bình Dương, hang cua khổng lồ.

1 Likes

PHR mà Bác, nắm > 40% quỹ đất chuyển đổi KCN của GVR

Múc mạnh, đếm cua bét cũng 2-3 tỷ / ha, giá trị khổng lồ, tỷ đô, giá gấp 3-4 lần nữa

1 Likes

Vgc cũng khủng đấy

1 Likes

Những siêu cổ đất giúp nhân đôi TK, cứ cầm là có quà…

1 Likes

Quỹ đất sạch khổng lồ, giá tý hon

Bds hang cua Ce hết rùi, anh này tây ủn 500k nữa là to the moon

1 Likes

GVR lại vượt đỉnh, Vô Đỉnh rùi, 1 cây CE của GVR trị giá 11.000 tỷ, còn gấp 1.5 lần giá trị thằng con nắm >40% quỹ đất Mẹ, thằng con cũng to the moon theo Mẹ …

to the moon

1 Likes

Sắp thành vô đỉnh như dig rùi

1 Likes

Phr có gì mà Tây múc kinh thế nhỉ

1 Likes

Quỹ đất thì PHR nhiều không bàn cãi ,dự mai sẽ trần

1 Likes