Siết ... làm sạch... sạch bóng nhà đầu tư

Cơ chế thị trường mà các bố cứ can thiệp làm quá… rồi hình sự hóa các kiểu ai dám làm ăn gì nữa… Kinh doanh thì phải đi vay…không cho vay vốn đéo đâu mà làm… lấy đâu đóng thuế… chán…tiền nằm chết đấy kinh tế ngóc lên sao được…

Nhà tạo lập đánh kiểu này là muốn đào thải lớp F0 mới FOMO theo các nhóm Lái . Nắn dòng tiền minh bạch vào dòng CP cơ bản , tránh kiểu đánh giá trị ảo như trước đây .

Những CP mang tính đầu cơ cao sẽ bị theo dõi chặt chẽ để kiểm soát , nên khó có chuyện tăng trần liên tục bất thường như trước đây nữa !

cao thấp khác nhau gì đâu… các bố làm quá lên… VHM cũng âm 50% mịa rồi dó.