Siêu Cổ Phiếu VNM- Khủng Long Thức Giấc

VNM

Hôm nay có phiên test cung trên một cái nền cũng cũng tương đối rồi, nhưng chúng ta mua thì mua 40% danh mục riêng cho em này. Có thể nó nổ xong rồi rũ xuống và quay trở lại. Lúc đó chúng ta thêm vào sẽ an toàn hơn là mua 100% danh mục.