Sóng gió index

Index ghập ghềnh cơn sóng cả

F0 một đạp ra ngoài đảo xa

Công cuộc buôn chứng bôn ba

Trung bình thêm giá margin thôi mà

Nga căng thẳng với U cà

Xăng dầu, thịt lợn giá cả tăng nhanh

Fed kêu lạm phát k phanh

Đẩy cao lãi suất bank tăng ầm ầm

Tài khoản thì càng thêm âm

2 đạp 3 đạp tím thâm mặt mày

Ai ơi nhớ lấy câu này

Trước khi múc chứng ra ngay hỏi mình