Tất cả cổ đông ngành than vào đây mà xem

Các bác thấy công ty này của ngành than thế nào ạ?

1 Likes

???

1 Likes