Thận trọng theo thông tin

Index phiên đầu tuần vẫn cho 1 tín hiệu tăng điểm rất tốt nhưng hầu như dòng tiền có phần e dè và sự thận trọng này là cần thiết khi tuần này có khá nhiều sự kiện quan trọng diễn ra. Dòng chứng vẫn xanh và kết hợp với họ nhà VIN khiến TT tăng hơn 10 điểm có mang 1 tín hiệu tốt. Thị trường sắ tới như thế nào? mời anh chị xem qua video