Theo PTKT thì DIG tăng lên 30 vào tháng 12-2022

lời hơn 30%

DIG quá khỏe

chúc mừng

bán DIG chưa

DIG từ 9.4 lên , đã quá

CEO - DIG khỏe quá

CEO khỏe quá

lực bán mạnh quá

Dig lên 3x còn Pht

để xem

mua NVL giá 20.45

1 Likes

Ko có cơ sở nào để vào lệnh cả…

hết giảm rồi, tăng thôi

1 Likes

DIG còn 2 CE nữa, CEO ngon vãi

còn tăng trần 2 phiên nữa

lên bất ngờ quá

DIG chất lệnh kinh quá

còn tăng nữa

Tăng 2 phiên nửa rui giảm hả bạn, nếu co giảm thì giảm mạnh hay nhẹ vậy. Cám ơn!

khi nào chốt tớ báo

1 Likes