Thép - Kết quả thấp hơn kỳ vọng

Điểm nhấn đầu tư

Lợi nhuận suy giảm mạnh trong 3Q22

Dựa vào những tính toán của chúng tôi, tổng doanh thu của 24 doanh nghiệp thép đã được niêm yết giảm 15,8% n/n, trong khi đó tổng NPAT-MI giảm mạnh và âm trong 3Q22. Chi phí đầu vào cao (than cốc, …) được cho là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này cùng với giá bán giảm và nhu cầu toàn cầu thấp. Không những vậy, chúng tôi còn nhận thấy sự suy giảm của cả biên lợi nhuận gộp của toàn ngành (0.1 % vs 11.4% trong 2Q22). Biên lợi nhuận gộp biến động trong khoảng từ -23.3% q/q đến 16.9% q/q trong bối cảnh cả giá đầu vào và đầu ra đều không thuận lợi. Tuy vậy, chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ tốt hơn trong 4Q22 khi mà giá đầu giảm đã sụt giảm trong vài tháng gần đây.

Thách thức cho kênh xuất khẩu hiện hữu

Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng doanh thu về xuất khẩu trong 3Q22 chỉ đạt 1.531 triệu USD, giảm mạnh 61.3% n/n, trong khi sản lượng xuất khẩu giảm còn 1.66 triệu tấn ( -58.9% n/n). Như kỳ vọng, sự suy giảm của tốc độ tăng trưởng doanh thu và sản lượng bán hàng đều bị ảnh hưởng do giá bán thấp, nhu cầu trên thế giới thấp, và nền cao trong 3Q21 trong bối cảnh lạm phát và những tác động mạnh tay của Ngân hàng Trung Ương. Chúng tôi dự kiến xu hướng này sẽ còn tiếp diễn đến 4Q22F khi mà thị trường toàn cầu hấp thụ hoàn toàn các chính sách của Ngân hàng Trung Ương. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng xuất khẩu tiếp tục giảm trong 4Q22.

Thị trường trong nước hồi phục chậm trong 4Q22F

Tổng sản lượng bán ra trong 3Q22 thấp hơn mức dự kiến khi chỉ đạt 5.5 triệu tấn (-7.7% n/n). Sản lượng bán ra ở thị trường trong nước tăng nhẹ đạt 4.3 triệu tấn (+12.1% n/n) nhờ nền thấp trong 3Q21, nhưng lại giảm 7.9% q/q. Sự phục hồi nhẹ này gây ra một phần bởi mùa mưa ở Việt Nam. Trong 4Q22F, chúng tôi tin rằng lực cầu yếu ở thị trường nội địa sẽ còn kéo dài trong trong bối cảnh phát sinh những vấn đề về thị trường trái phiếu cũng như thị trường bất động sản ở Việt Nam, cùng với đó là những chính sách thắt chặt của Ngân hàng Trung Ương. Sản lượng bán hàng nội địa được kỳ vọng sẽ thấp hơn 4Q21.

Trung lập cho triển vọng của 2022F

Chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị Trung Lập do tốc độ phát triển sản lượng bán hàng của thị trường thép ở Việt Nam còn hạn chế, điều này sẽ còn làm cho hoạt động kinh doanh của toàn ngành trong những tháng còn lại của 2022. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chậm lại và những vấn đề trong nước như trái phiếu và ngành bất động sản sẽ còn đe dọa đến tổng quan hoạt động kinh doanh của ngành.