Thị trường đang diễn ra như thế nào

-Việc đường giá của VN Index vừa cắt xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 1000 điểm, chỉ số có thể hình thành trạng thái pull-back và retest mốc quan sát 1000 điểm trước khi quay lại với xu thế giảm điểm. Vùng hỗ trợ gần trên VN Index là 968 – 950 điểm.
-Đáy trendline thập kỷ 10 năm của VNI là vùng 850đ khi dịch Covid cũng không thủng vùng này
-Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu không dùng margin có thể nắm giữ thêm còn đối với nhà đầu tư đang sử dụng margin nên hạ tỉ trọng để tránh bị call margin đoạn này vì vẫn còn nhiều biến động . Nhìn chung nhiều giá cổ phiếu đang về giá rất rẻ so với định giá nhưng đối với việc đầu tư ngắn hạn thì chưa nên tham gia