Thị trường vượt đỉnh của đỉnh

VNI lại tiếp tục vượt đỉnh sau 1 pha điều chỉnh nhẹ vào thứ 2. Hai dòng đáng chú ý gần đây là chứng khoán và bất động sản. Tài khoản của các bác sao r?

Tài khoản k sao, chứ nhìn nick mợ thì có :star: :joy::joy::joy:

1 Likes