Thời khắc HAR đã đến

HÃY CHỨNG KIẾN GIÂY PHÚT LỊCH SỬ KHI HAR BREAK KHỎI LÁ CỜ KHỞI NGHĨA.
Có những cổ phiếu không bao giờ trở lại giá đáy một lần nữa cho chúng ta không khỏi nuối tiếc như HDG, HDC, …

Chúc mừng bác và cả tôi nữa

1 Likes

Để xem phiên mai qua 6 sẽ lên 8

Ảo tưởng à

Sắp đến rồi bác… :rofl:

Har ổn. Ngoài ra chú ý itc