THỐNG KÊ CHART XUẤT-NHẬP KHẨU Kỳ 1 THÁNG 5/2021: SẮT THÉP, XI MĂNG, GẠO, GỖ, QUẶNG SẮT, DỆT MAY, XƠ SỢI DỆT, CAO SU…

Sắt thép, quặng sắt (HPG,NKG,POM,HSG…)

image
image

Cao Su (PHR,DRI…)
image

Gỗ và các sản phẩm gỗ (PTB,GDT…)

image

Xi Măng (HT1,BCC…)

image

Xơ, sợi dệt (STK…)

image

Gạo (LTG,NSC…)
image

Dệt may (TCM,TNG…)
image

                       "Logic đưa A từ A đến B, trí tưởng tượng đưa anh đến mọi nơi"