Thư giãn siêu ngắn: Ví không có cảnh đông tàn

:thinking:

3 Likes

Thì sao có cảnh huy hoàng ngày VN lên 2000

1 Likes

Về lâu về dài theo thiển nghĩ của tui thì Trứng biểu còn lên 5000 - 10000 ấy chớ …
Chỉ là trên hành trình ấy sẽ đào thải dần những trái Trứng KO PHÙ HỢP và cả những Trứng thủ ko phù hợp … I think so …:joy:

2 Likes

I do think so :relaxed:
Không có Tammy 201x thì sao có dc Tammy 202x phải hôn @Andjku dk? :rofl:

1 Likes

:joy::bouquet::four_leaf_clover:

1 Likes

Thiệt mà Andy dk! Em giờ nhớ lại em cái thời đó cũng thấy ớn em luôn mà :joy:

1 Likes

Ace nào vượt qua được đông tàn thì xjn chúc mừng nhé :grinning:

1 Likes

Chắc có …em :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: vẫn trong giới hạn an toàn :crazy_face:

1 Likes

Anh chị em làng trứng thì đều ổn cả … mừng :innocent: