Thử so sánh nền giá hiện tại so với đáy covit của mấy ẻm DXG, dig, ceo, Nvl

Thấy trang cafef toàn đưa tin xấu về bds, kiểu muốn chim lợn

Đám quân ô hợp hay lắm, đỏ Ko mua đâu cứ xanh mạnh là bu vào

Uy tín quá, nhỏ lẻ sút hết đi

Nhìn vol nhỏ như này thì cp trôi nổi bị nhốt hết rồi, P/b 0,46 thì dại gì bán ra

Khó khăn đối với ngành bds đợt này đã là gì so với 2012, lúc đó lãi suất lên 25%, mà dxg vẫn có lãi

2012-2021, 9 năm vốn chủ sở hữu tăng 26 lần , 10 năm tiếp theo sẽ vẫn tăng trưởng như vậy

2030 vốn csh sẽ là 338000 tỷ

Giá cp thì do thị trường quyết định, nhưng số tiền mà doanh nghiệp làm ra thì do lãnh đạo công ty quyết định

NVL tăng trần mà quá nhiều thanh khoản tức tay to đang phân phối hàng ra. Còn PDR tắc thanh khoản thì lãnh đạo ôm sạch cổ phiếu đánh x3 x4 mới thôi

1 Likes

Nvl sợ lắm, không dây

Cơ cấu vốn nhìn mà khiếp

Ok bác, PDR lành mạnh hơn

Bds thế này thì tcb được giải oan à, giá đang vùng đáy covid

Tcb p/b 0.87 đúng bằng đáy covid, thời điểm mà mình gửi bank chỉ lo phá sản mất tiền

Hôm viết chủ đề này dxg giá 9, nay đã 13,8. Mấy bạn bảo lùa gà

Nhận định vậy thì chết dở, cổ đông mất 200tr cổ mà còn bảo phân phối
View của tôi là vừa trần vừa rũ, nhưng vẫn trần đến 4x

Mbb, ctg, shb … hầu như các con bank đã vọt xa đáy covid, còn mỗi tcb ở đáy

P/b mấy em bank lúc đáy covid: vcb 2,81; tcb 0,87; bid 1,79; tpb 1; ctg 0,9; VPB 0,98; acb 1,1; mbb 0,85

P/b ngày 1/12/2022 :vcb 2,99; tcb 0,88; bid 2,06; tpb 1,14; ctg 1,23; VPB 1,1; acb 1,34; mbb 1,04

Tcb tăng trưởng 30% năm, giá đang bằng đáy