***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 4/6/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 4/6/2021 ( Updating 10h:00’, 10h:15’, 10h:30’, 23h59’, )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. 2(?) trở nên bỏ qua, hoặc tham gia hạn chế.’

  • Tabay Robot V1.4: AMV 9.9?, BMC 15.25, BVH 55?, BVG 5.4?, C69 9?, CCL 12.75, CRC 9.7??, CTI 15.2?, D2D 51.5?, DAG 5.98???, DLG 3.13?, DRH 10.3?, EVG 11.2??, FTM 2.8?, HAG 5.26???, HAR 5.25???, ILB 24, JVC 4.4??, KBC 33.9, LCM 2.34?, NT2 19.55?, QBS 3.3???, S99 20.8, SKG 11.4??, TAR 18.2?, TCD 12.65, TDN 7.4?, TNI 3.98???, TNS 5.7??, TNT 7.65?, TV2 50.8, VC7 13.4?, VNE 6.5??, VRE 30.4,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: C47 11.45?, FRT 25.9??, DIC 1.6???, NNC 25??, OCH 8.7??, PPC 24?, PXA 2.1???, SCI 40.9?, SRA 8???, SVD 8.15?, SVN 4.3???, TVD 7.2?, VGS 19.4?, VNE 6.5??, VPH 5.27???, VRC 8.15???,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: AGG 47.95?, AST 47.3??, CMG 35.7?, HAP 12.2??, HAX 25.5?, HHP 11.1?, HID 4.3???, HII 20.1??, HTN 36.25??, ILB 24?, PHR 53.7, PVE 2.1???, PVR 1.9???, SGT 16.6?, SHA 6???, SMC 38, TDN 7.4???, VC3 19.3?, VNG 12??, VPG 37.45?, VTR 32.1??,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: EFI 2.5??, FMC 33.2, MIG 17.5, PAS 14.4?, PIV 1.5???, SZC 36.8, TLH 17.2?, TVB 15.7?, VIC 18.5??, YEG 20.5??,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: 2(?) trở nên có thể bỏ qua, rủi ro, nhiều kháng cự. Nhà đầu tư tham khảo thêm danh mục Chân Sóng Trung Hạn được cập nhật ngày gần nhất.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Quảng Ninh

May be an image of nature and body of water