Tin hot: CKPS sắp toang🥶

bỏ phái sinh mà làm người kẻo nhảy cầu dot núa

Full long là giàu nào anh em

shot ăn no rồi giờ tính chạy à

Cờ bạc nó ngấm vào máu rồi bỏ sao đc khi mà họ mua xong bán đc luôn bán xong lại múc đc luôn.kkk
Không như cơ sở bị nhốt 2.5 ngày

Giữ chặt long phái sinh quyết không buông quả này ăn đậm rồi kkk