Tin khủng: NVL - Cá Voi tham chiến!

Lái chơi ác quá: lúc ko ai để ý thì nó đớp hết
Chấp tây xả 9 trẹo

1 Likes

Nhà báo lại chim lợn NVL rồi

Đấy đâu phải báo?
Toàn bọn tào lao mía lau
NLV phải chờ chiều mai mới rõ ràng.
Nhỏ lẻ mà đu bám nhiều thì sẽ bị đạp hết!

2 Likes

Em vẫn chờ ….

Chiều mai cho chắc!
Mua qua đáy-Bán qua đỉnh

Ông nhơn ông bán cả trăm triệu cổ giá 7x 8x đến giờ mà chưa mua lại vậy nhỏ lẻ mua làm gì ?