Tin khủng từ Chính Phủ: Sóng GẠO

VNI đang đỏ chót thì sóng sánh cm gì nổi? :grinning:

Giờ thị trường như vậy thì chơi thế người ta thấy an toàn hơn

Bọn đtc mới là mạnh

1 Likes

tôi nghĩ sóng gạo tiềm năng nhưng cần thêm tin đơn hàng xuất khẩu đoạn tới

Mịa, VN chỉ cần 3 tháng là lúa đầy kho, ANLT cm gì?

1 Likes

Nđt nhỏ lẻ chỉ thấy sóng khi nó trên đỉnh mà thôi
Cp có triển vọng cực tốt thì lại chê ỏng eo

Thế mới nạ :grinning:

1 Likes

:relieved: